Get Adobe Flash player

הנגב

הנגב – מעל מחצית משטחה של מדינת ישראל, חולות, נוף מדברי, מרחבים, שממה ושקט. צריך רק לחצות את קו באר שבע דימונה והנוף של מדינת ישראל משתנה לחלוטין. כמובן שאי אפשר לדבר על הנגב מבלי לזכור את חזונו של דוד בן גוריון, שבלי חזונו ומאמציו לא היה הנגב חלק ממדינת ישראל.  במילותיו של בן גוריון:

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת ומבצעת נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה ויישובה. מאמץ זה יקבע גורלה של מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי".

מקור השם "נגב" הינו בתנ"ך, ופרושו יובש, מקום ללא מים. ופרוש נוסף של השם הינו כיוון הדרום (דרומה). שתי המשמעויות של השם מסמלות את מצבה ומיקומה של ארץ זו שהינה מדבר והינה החלק הדרומי של מדינת ישראל.

כאשר חושבים על מדבר, אוטומטית מדמיינים נוף כגון זה של מדבר סהרה. אך נופו של הנגב שונה מהנוף המדברי הקלאסי והוא כולל סלעים, גבעות, בקעות, קניונים וואדיות שהינם יבשים מרבית השנה.

אדמתו של הנגב, היא "לס", אדמה יחודית ואופיינית לחלק זה של מדינתינו. לס היא אדמה שנוצרת מגרגרי אבק קטנטנים ששוקעים. החלקיקים הם כל כך קטנים שבמגע עם מים הם נדבקים אחד לשני ויוצרים קרום אטום למים שמקטין עד למאוד את חלחול המים לקרקע (היום ידוע שפעולת ההדבקה של החלקיקים נוצרת בעיקר על ידי אצות חד-תאיות שהקרום האטום שנוצר עוזר למשק המים שלהן).   הקרום האטום הוא גם הגורם לכך שרוב מי הגשמים אינם מחלחלים אלא הופכים לשטפונות. הוואדיות מתעוררים לחיים בן לילה וכך גם מופיעים פתאום מפלים.

מלבד היופי המדברי המכניס את המבקרים בנגב למצב של שלווה, לנגב גם היסטוריה ארוכה ועשירה המחזירה אותנו אחורה לאורך ציר הזמן, עד לתקופת אבותינו. כמו כן רבים השרידים העתיקים המשאירים את המבקר נדהם (הערים ה"נבאטיות", אתרי פולחן גדולים וקטנים, ציורי סלע עתיקים, כתובות מכל מיני תקופות, בורות ובארות מים, שרידי חקלאות מפוארת שלא ברור כיצד התקיימה ועוד ועוד).

ואם כל אלה אינם מספיקים הרי שגם תופעות גיאולוגיות יוצאות דופן ממלאות את הנגב: המכתשים , ה"נגרייה" במכתש רמון, משושי הבזלת באותו מכתש, ה"דייקים" הענקיים בנחל ארדון, הפטרייה במכתש תמנע, "אצבע אלוהים" בנחל עתק, הקניון בנחל שחורת, "פרחי מנגן", שיניים מאובנות של  כרישים, האמוניטים, רודיסטים ומאובנים אחרים למכביר.


טיול בנגב:

         - קיימים מספר מסלולים מעניינים לטיולים בנגב, בני יום עד שלושה ימים ואף יותר.

         - ביחד עם המזמינים, ניתן גם לתכנן מסלולים יחודיים המתאימים לקבוצה המזמינה.